Aanmeldingsformulier

Enkel digitale aanmelding

Vanaf september 2019 worden enkel nog digitale aanmeldingsformulieren aanvaard die werden ingediend via het online aanmeldingsformulier. Kandidaten die reeds gestart waren met het oude Word-document kunnen hun info kopiëren in het nieuwe online formulier. De onderdelen van het nieuwe formulier zijn quasi identiek.

--------------------------

Het aanmeldingsformulier moet - volledig ingevuld en samen met alle bijlages - vóór het verstrijken van de deadline ingediend worden om deel te kunnen nemen aan de toelatingsprocedure. Alle aanmeldingsdocumenten moeten online ingediend worden vóór of op 15 januari (23:59 CET).

Er is een niet-terugbetaalbare deelnamekost van €100.